, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Home Tiêu dùng Lâm Đồng chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 200 tỷ đồng tại KCN Phú Hội

Lâm Đồng chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 200 tỷ đồng tại KCN Phú Hội

0
Lâm Đồng chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 200 tỷ đồng tại KCN Phú Hội

[ad_1]

Lâm Đồng chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 200 tỷ đồng tại KCN Phú Hội

Ngày 04/11, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Nhà ở xã hội (NOXH) cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng NOXH nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc trong KCN Phú Hội và các đối tượng NOXH theo quy định. Địa điểm thực hiện dự án là khu dân cư – công nhân thuộc KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Tổng quy mô dự án dự kiến đạt khoảng 17,959 m2, trong đó 3 khối chung cư NOXH chiếm 4,309.16 m2; 1 khối chung cư nhà ở thương mại chiếm 1,077.54 m2; đất cây xanh chiếm 4,713 m2; còn lại là sân và đường nội bộ. Số tầng của các khối chung cư dự kiến là 5 tầng, không kể tầng hầm.

Số lượng căn hộ chung cư dự kiến đạt khoảng 360 căn, gồm 293 căn hộ NOXH (diện tích binfnh quân khoản 50m2/căn); 67 căn hộ thương mại (diện tích bình quân khoảng 55m2/căn). Với số lượng căn hộ dự kiến, dự án có thể phục vụ cho khoảng 1,440 người.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến đạt gần 206 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư chiếm tổi thiểu 20%, tương đương 41.12 tỷ đồng và phải thực hiện góp vốn trong vòng 6 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Còn lại hơn 164 tỷ đồng sẽ được huy động từ vốn vay của các tổ chức tín dụng trong phần thời gian thực hiện dự án còn lại.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong 2 năm sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư và có thời gian hoạt động là 50 năm.

Hà Lễ

FILI[ad_2]