, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Home Chơi sang Kiên Giang bán đấu giá đất khu sân bay Phú Quốc cũ

Kiên Giang bán đấu giá đất khu sân bay Phú Quốc cũ

0
Kiên Giang bán đấu giá đất khu sân bay Phú Quốc cũ

[ad_1]

Kiên Giang bán đấu giá đất khu sân bay Phú Quốc cũ

Ngày 14/11, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch tỉnh Lâm Minh Thành vừa có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu sân bay Phú Quốc cũ tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban Thường trực là ông Phùng Quốc Bình – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Minh Khoa – Giám đốc Sở Tài chính.

Các thành viên là Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc.

Tổ giúp việc gồm: Bà Trần Thị Thùy Trang – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng; ông Đoàn Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Tài chính làm tổ phó; thư ký là ông Lê Văn Men – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường và 13 tổ viên.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu sân bay Phú Quốc cũ trong trường hợp đặc biệt theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ.
Khu sân bay Phú Quốc cũ tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc có diện tích 78,88 ha.

Ban Chỉ đạo này chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ. Giúp UBND tỉnh rà soát nhu cầu cấp bách nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn TP. Phú Quốc nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung.

Trong khi đó, nhiệm vụ của Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị…) tại khu sân bay Phú Quốc cũ để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy trước khi tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Xây dựng và tham mưu cho Ban Chỉ đạo phương án đấu giá tốt nhất, đảm bảo hiệu quả (đề xuất diện tích cần đấu giá từng phần hay toàn bộ diện tích theo đồ án quy hoạch đã được duyệt…). Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành quy chế đấu giá và lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản đề cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tại Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cấp trên khi có yêu cầu. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của đơn vị trong quá trình ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Song song đó, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được trưng dụng công chức, viên chức ở các bộ phận chuyên môn, đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được chi từ ngân sách tỉnh, thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhật Huy

Tiền phong[ad_2]