, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Home Làm chủ đồng tiền Hòa Bình chấp thuận đầu tư khu đô thị Mông Hóa gần 2.3 ngàn tỷ đồng

Hòa Bình chấp thuận đầu tư khu đô thị Mông Hóa gần 2.3 ngàn tỷ đồng

204
Hòa Bình chấp thuận đầu tư khu đô thị Mông Hóa gần 2.3 ngàn tỷ đồng

[ad_1]

Hòa Bình chấp thuận đầu tư khu đô thị Mông Hóa gần 2.3 ngàn tỷ đồng

UBND tỉnh Hòa Bình ngày 26/09/2022 vừa qua đã cho phép thực hiện dự án đầu tư khu đô thị Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 81.
Địa phận xã Mông Hóa, tỉnh Thái Bình

Dự án có quy mô khoảng 7,021 người, diện tích thực hiện trên 611,033 m2, với mục tiêu xây dựng một khu ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị; tạo quỹ đất ở để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho TP Hòa Bình và vùng lân cận, tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp theo định hướng phát triển chung của tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,281 tỷ đồng.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, đối với nhà ở thương mại: Dự án dự kiến đầu tư xây dựng 1,623 lô đất ở (gồm: 418 lô biệt thự, 1,205 lô liền kề) với diện tích đất 227,121 m2 và 150 lô đất có chức năng ở kết hợp dịch vụ, thương mại với diện tích đất là 18,837 m2. Nhà đầu tư được lựa chọn phải xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 740 căn nhà (gồm 635 căn nhà liền kề, 27 căn nhà biệt thự và 78 căn nhà tại ô đất hỗn hợp).

Đối với việc xây dựng nhà ở xã hội: Diện tích sử dụng đất là 61,160 m2. Sau khi xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự kiến sẽ diễn ra đến hết quý 1/2023. Giai đoạn thực hiện đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý 2/2023 đến hết quý 3/2025. Bàn giao công trình đưa vào sử dụng và kinh doanh nhà ở thương mại được triển khai từ quý 4/2025.

Hà Lễ

FILI[ad_2]

204 COMMENTS

  1. Когда я решил улучшить своё питание, мне понадобилась надежная соковыжималка шнековая. Благодарен компании ‘Все соки’ за их качественное оборудование. Теперь я делаю свежие соки каждое утро. https://blender-bs5.ru/collection/shnekovye-sokovyzhimalki – Соковыжималка шнековая — это лучшее, что я добавил в свой рацион!

  2. 🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Embark into this cosmic journey of discovery and let your imagination fly! 🌈 Don’t just read, immerse yourself in the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this exciting journey through the realms of discovery! 🌍

  3. 💫 Wow, this blog is like a rocket launching into the universe of excitement! 🎢 The thrilling content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exciting insights! #MindBlown Dive into this thrilling experience of discovery and let your imagination soar! 🌈 Don’t just enjoy, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! 🌍

  4. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of excitement! 💫 The captivating content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #MindBlown Embark into this cosmic journey of knowledge and let your imagination roam! 🌈 Don’t just read, savor the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this thrilling joyride through the worlds of discovery! 🌍

  5. 🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the universe of endless possibilities! 💫 The captivating content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Dive into this exciting adventure of knowledge and let your mind fly! 🚀 Don’t just enjoy, savor the thrill! 🌈 Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! 🌍

  6. 💫 Wow, this blog is like a rocket soaring into the universe of wonder! 🌌 The mind-blowing content here is a thrilling for the imagination, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a source of inspiring insights! 🌟 Dive into this cosmic journey of imagination and let your imagination fly! ✨ Don’t just read, savor the excitement! #FuelForThought Your brain will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! 🌍

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here